Default Header Image

Regulamente

REGULAMENTUL și ORARUL

de recuperare a notelor negative și absențelor

la Catedra de morfopatologie

 

1. Recuperarea (RESTANȚELOR ISTORICE) notelor negative (test și partea practică) și absențelor pentru studenții din anii precedenți  -  săptămânal în zilele de luni și joi, începînd cu ora 16.00, cu înregistrare prealabilă(STUDENȚII FĂRĂ ALBUME NU SUNT ADMIȘI LA RECUPERARE).

2. Recuperarea absențelor pentru studenții anului II (stomatologie), și III, – săptămânal în zilele de miercuri, începînd cu ora 16.00. (STUDENȚII FĂRĂ ALBUME NU SUNT ADMIȘI LA RECUPERARE).

3. Durata recuperării absenței este egală cu durata unei lucrări practice.

4. Recuperarea notelor negative (test și partea practică) pentru studenții anilor II (stomatologie) și III - în timpul seminarelor. Fiecare student are dreptul la 2 recuperări repetate a notei negative (test și partea practică) după totalizarea respectivă, inclusiv 2 tentative de majorare a noteinumai pînă la următoarea totalizare (cu excepția ultimului seminar până la următoare totalizare).

STUDENȚII FĂRĂ GRILA PENTRU PARTEA PRACTICĂ ATAȘATA MAI JOS, NU SUNT ADMIȘI LA RECUPERARE.

Examen practic (deprinderi practice).doc