Default Header Image

Regulamente

REGULAMENTUL EVALUĂRII

CURENTE ȘI FINALE, SEMESTRUL DE TOAMNĂ ANUL UNIVERSITAR

2022-2023

 

1. Pe parcursul semestrului la toate programele de studii vor avea loc 2 totalizări, care includ  proba test/computer și proba deprinderi practice.

 

2. Admiterea la examenul final la programul de studii Stomatologie  -  în baza a 8 note pozitive (4 - testări și 4 - deprinderi practice).

 

3. Admiterea la examenul final la programele de studii Medicină, Asistență Medicală Generală, Sănătate Publică și Tehnologie Radiologică  -  în baza a 4 note pozitive (2 - testări și 2 - deprinderi practice).

 

4. Nu se admit la totalizări studenții, care au absențe nerecuperate la lucrările practice și/sau mai mult de 30% de cursuri absentate.

 

5. Nu se acordă posibilități pentru studierea suplimentară a pieselor microscopice pentru totalizări. Piesele microscopice se studiază doar în timpul lucrărilor practice.

 

6. Absența nemotivată la totalizare sau refuzul de a susține totalizarea (deprinderi practice) se apreciază ca o tentativă consumată de susținere a totalizării.

 

7. Proba test/computer în ziua totalizării este obligatorie. Studentul  are  3 tentative (prima tentativa este în ziua totalizării) de a susține totalizarea (test și deprinderi practice) până la totalizarea următoare.

 

8. Studentul cu notă negativa la proba test/computer nu este admis la proba deprinderi practice.

 

9. Studentul deține o tentativă de majorarea notei până la totalizarea următoare (test și deprinderi practice).

 

10. Recuperarea notelor negative și majorarea notelor este posibilă în timpul lucrării practice.

 

11. Recuperarea absențelor – conform orarului care este plasat pe subsite-ul catedrei. (https://morfopatologie.usmf.md/ro/morfopatologie-studenti/orar)

 

12. Recuperarea absențelor este posibilă doar cu permisiunea decanatului.

 

13. Absențele se recuperează cu prezență fizică la catedră. Timpul de recuperare a absenței este egal cu durata lucrărilor practice. Se  studiază piesele micro si macroscopice la tema la care a fost absența. Albumul este obligatoriu.

 

14. Absențele la cursuri se recuperează prin prezentarea referatului în formă scrisă la tema respectivă (în cazul în care numărul absențelor reprezintă > 30 % ).

 

15. Studenții cu restanțe academice care nu au fost recuperate pe parcursul semestrului, vor avea posibilitatea să le recupereze în săptămâna recuperărilor (doar în ziua lucrării practice).

 

16. Studenții de la programul de studii Stomatologie vor avea posibilitatea să recupereze restanțele academice din semestrul trecut în săptămâna recuperărilor la finele semestrului curent.