Default Header Image

Regulamente

REGULAMENTUL EVALUĂRII

CURENTE ȘI FINALE.

 

1. Pe parcursul semestrului la toate programele de studii vor avea loc 2 totalizări, care includ  proba test/computer și proba deprinderi practice.

 

2. Admiterea la examenul final la programul de studii Stomatologie  -  în baza a 4 note pozitive (2 - testări și 2 - deprinderi practice).

 

3. Admiterea la examenul final la programele de studii Medicină, Asistență Medicală Generală, Sănătate Publică și Tehnologie Radiologică  -  în baza a 4 note pozitive (2 - testări și 2 - deprinderi practice).

 

4. Nu se admit la totalizări studenții, care au absențe nerecuperate la lucrările practice și/sau mai mult de 30% de cursuri absentate.

 

5. Nu se acordă posibilități pentru studierea suplimentară a pieselor microscopice pentru totalizări. Piesele microscopice se studiază doar în timpul lucrărilor practice.

 

6. Absența nemotivată la totalizare sau refuzul de a susține totalizarea (deprinderi practice se noteaza cu nota negativa) se apreciază ca o tentativă consumată de susținere a totalizării.

 

7. Modalitatea de susținere a probei test/computer: 25 întrebari pentru fiecare proba test/computer în SIMU.

 

8. Modalitatea de susținere a probei deprinderi practice: Identificarea denumirii micropreparatelor în formă scrisă (10 micropreparate - 1 min. pentru fiecare micropreparat).

              Model - foaie de atestare pentru deprinderi practice

 

9. Proba test/computer și proba deprinderi practice în ziua totalizării este obligatorie.

 

10. Studentul  are 3 tentative de a susține totalizarea (deprinderi practice și test/computer): prima în ziua totalizării, a doua tentativă - până la totalizarea următoare, a treia în săptămâna recuperărilor la finele semestrului.

 

11. Studentul deține o tentativă de a majora nota la totalizare (deprinderi practice și test/computer). Majorarea notei la proba test/computer este posibilă doar cu condiția că studentul are notă pozitivă la proba deprinderi practice.

 

12. Recuperarea notelor negative și majorarea notelor este posibilă în timpul lucrării practice.

 

13. Recuperarea absențelor – conform orarului care este plasat pe subsite-ul catedrei. (https://morfopatologie.usmf.md/ro/morfopatologie-studenti/orar)

 

14. Recuperarea absențelor este posibilă doar cu permisiunea decanatului.

 

15. Absențele se recuperează cu prezență fizică la catedră. Timpul de recuperare a absenței este egal cu durata lucrărilor practice. Se  studiază piesele micro si macroscopice la tema respectivă. Albumul este obligatoriu.

 

16. Absențele la cursuri se recuperează prin prezentarea referatului în formă scrisă (5 pagini A4) la tema absentată (dacă numărul absențelor este > 30 % ).

 

17. Studenții cu restanțe academice care nu au fost recuperate pe parcursul semestrului, vor avea posibilitatea să le recupereze în săptămâna recuperărilor (doar în ziua lucrării practice).