Default Header Image

Publicații

Cărţi

ZOTA, I. Morfopatologie generală.  Chişinău: Tipografia centrală, 2010. 350 p.

ZOTA, I., VATAMAN, V. Morfopatologie generală. Chişinău, 2011, 244 p.

АНЕСТИАДИ, В.,  ЗОТА Е. Начинающийся атеросклероз.  Кишинев: Штиинца,  1991,  19 п.л.

NAGORNEV, V., ZOTA I. Aterogeneza. Chişinău: Lumina, 1994, 20 c.t.

АНЕСТИАДИ, В. , НАГОРНЕВ В. , ЗОТА Е. Атерогенез и иммунное воспаление, Кишинев: Tipografia centrală,1997,17 c.t.

АНЕСТИАДИ, В., НАГОРНЕВ В., ЗОТА Е. Атерогенез (аспекты патобиологии). Кишинев: Tipografia centrală, 2001, 332 c.

Monografii

АНЕСТИАДИ, В.,НАГОРНЕВ, В., ЗОТА,Е. Патоморфоз атеросклероза: Иммуноаспекты. Кишинев: Санкт-Петербург, 2008, 318 с.

ZOTA, I.,VATAMAN, V. Dicţionar terminologic român-latin-rus de patologie generală. Chişinău: Ştiinţa, 1991. 278 p.

VATAMANU, V., ZOTA,I. Morfopatologie generală: Manual-atlas. Chişinău: Ştiinţa, Bucureşti “Tehnica”, 1997, 124 p., 62 planşe.

ZOTA, I.,ERNEST, J. B., VATAMAN, V. General morfopathology: Compendium-atlas. Chişinău: Tipografia Centrală, 2003, 130 p., 290 il.

Lucrări metodico-didactice

NIGULEANU, R., NIGULEANU, V., GUDUMAC, V., ş. a. Examenul de laborator al lichidului cefalorahidian, lichidelor de punctie, sputei si aspiratii bronsice: Ghid practic. Chişinău, 2010, 50p.

ZOTA, I., FOCA, E., MELNIC, E.  Ateroscleroza şi apoptoza: Ghid practic. Chişinău, 2010, 21 p.

ZOTA, I., FOCA, E., MELNIC, E. Iatrogenii medicale: Ghid practic. Chişinău, 2010, 28 p