Default Header Image

Studiu

Informaţie despre tezele de doctorat/postdoctorat aprobate în ultimii 3 ani.

Teze aprobate:

  1. Eugen Melnic, teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale „Profilul hormonal și markeri moleculari predictivi pentru evoluția și terapia adenoamelor hipofizare” Conducători ştiinţifici: Lilian Șaptefrați, dr.hab. șt. med., conferențiar universitar, Marius Raica, dr. şt. med., profesor universitar.
  2. Mihail Parnov, teză de doctor în ştiinţe medicale „Markeri implicați în prognosticul carcinoamelor tiroidiene. Studiu histopatologic și imunohistochimic”. Conducători ştiinţifici: Eremei Zota, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Cristiana Simionescu, dr. șt. med., profesor universitar.
  3. Eugeniu Cazacu, teză de doctor în științe medicale „Studiul histologic și imunohistochimic al procesului de invazivitate din endometrioza extragenitală”. Conducători ştiinţifici: Eremei Zota, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Claudiu Mărgăritescu, dr. șt. med., profesor universitar.
  4. Brinza Dumitru, teză de doctor în științe medicale „Identificarea biomarkerilor prognostici în carcinomul scuamocelular cap și gât”. Conducători ştiinţifici: Melnic Eugen, dr.hab. șt. med., conferențiar universitar, Costea Daniela-Elena, dr. șt. med., profesor universitar.
  5. Cucieru Valerian, teză de doctor în științe medicale „Markeri moleculari predictivi ai rezistenței la chimioterapie și terapia țintită în cancerul mamar”. Conducător ştiinţific: Melnic Eugen, dr.hab. șt. med., conferențiar universitar

 

Teze susținute:

Eugen Melnic, teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale „Profilul hormonal și markeri moleculari predictivi pentru evoluția și terapia adenoamelor hipofizare” Conducători ştiinţifici: Lilian Șaptefrați, dr.hab. șt. med., Marius Raica, dr. şt. med., profesor universitar.