Default Header Image

Colaborare internațională

Colaborarea cu Asociația Internațională de Prevenire a Cancerului de col uterin, Colegiul Regal de Patologie din Marea Britanie și Asociația Britanică de Citopatologie pentru consolidarea serviciilor de citopatologie și histopatologie ginecologică cervicală în Republica Moldova 

Catedra de Morfopatologie este într-o colaborare evolutivă cu Asociația Internațională de Prevenire a Cancerului de Col uterin (ICCPA), Colegiul Regal de Patologie din Marea Britanie (RCPath) și Asociația Britanică de Citopatologie pentru consolidarea serviciilor de citopatologie și histopatologie în Republica Moldova.

Această colaborare a demarat la începutul anului 2016 cu convorbiri între Catedra de Morfopatologie, ICCPA și RCPath despre schimburile de treninguri între Republica Moldova și Marea Britanie, iar aceste discuții au condus la efectuarea unei vizite de evaluare inițială în Republica Moldova. Pentru aceasta evaluare, Dr. Charles van Heyningen, consilier regional al RCPath pentru Europa și Dr. Mike Coutts, consultant genecopatolog la Centrul de Oncologie Ginecologica din West Kent, spitalul NHS Trust din Maidstone și Tunbridge Wells au vizitat RM în iunie 2016 pentru a obține o mai buna înțelegere a cerințelor de training în RM.

Această evaluare a fost urmată de pregătirea în domeniul ginecopatologiei a 2 patologi moldoveni, Ecaterina Foca și Tatiana Fortuna, care au plecat în Marea Britanie în perioada 17 septembrie – 17 decembrie  – trei luni cu Dr. Michael Coutts în calitate de trainer. Apoi, cunoștințele și abilitățile dobândite în timpul schimbului de instruire au fost fortificate prin revizuirea cazurilor mai dificile a Dnei dr. Foca cu Dr.Michael Coutts. Mai recent, Dr. Ecaterina Foca și Dr. Michael Coutts au organizat la Chișinău, în perioada 13-14 iunie 2017, un atelier de 2 zile de training pentru 15 patologi moldoveni în vederea  dezvoltării abilităților în domeniul ginecopatologiei. În paralel cu acțiunile enumerate mai sus, Catedra de morfopatologie, ICCPA și Asociația Britanică de Citopatologie (BAC) au organizat o colaborare cu Dr. Mary Brett, Consultant în domeniul citopatologiei la Spitalul Southmead, North Bristol NHS Trust și Hedley Glencross, specialist în domeniul Științelor Biomedicale la Spitalul Reginei Alexandra din Portsmouth și membrul Comitetului Executiv al Asociației Britanice de Citopatologie.

În cadrul acestei colaborări, Dr. Brett a efectuat o scurtă vizită preliminară la Chișinău în martie 2017, unde a vizitat 3 laboratoare de screening pentru citologie cervicală la Centrul de Diagnostic Republican, Centrul Mamei și Copilului și AMT Centru. Ulterior, în parteneriat cu RCPath, Dr. Mike Coutts și Dl Glencross au venit în RM pentru o săptămână în iunie 2017 să efectueze o analiză mai detaliată a laboratoarelor de citologie cervicală și ginecopatologie din Chișinău (Institutul de Oncologie, Centrul Republican de Diagnostic, Spitalul Republican, Spitalul Municipal nr.1 și AMT Centru), precum și spitalele regionale din Bălți și Cahul. În plus, atât Dr. Brett, cât și Dl Glencross au susținut foarte activ Societatea Națională de Patologie din Moldova pentru pregătirea Specificațiilor Laboratorului de (Pap Test) Cito-Screening pentru Republica Moldova și a Recomandărilor de Management al Citologiei Cervicale în Republica Moldova. În cele din urmă, Departamentul de Patologie, ICCPA și Dr. Brett au colaborat cu EuroCytology pentru a-și adapta și traduce cursul online de citologie cervicală (http://www.eurocytology.eu/en/course/3) pentru utilizare în RM și care va servi drept material introductiv în vederea aspectelor teoretice ale screening-ului citologic cervical. Se preconizează că versiunea română va fi disponibilă la mijlocul lunii septembrie 2017. În plus, Dr. Brett pregătește curriculumul pentru un atelier complementar, care va oferi o prezentare a aspectelor practice ale screening-ului citologic cervical.

Luate împreuna, aceste colaborări în curs de desfășurare au fost extrem de utile în consolidarea citopatologiei cervicale și a serviciilor de patologie ginecologică din RM, iar Catedra de morfopatologie este extrem de recunoscătoare Dr. Michael Coutts, Dr. Mary Brett și Hedley Glencross pentru timpul oferit în efectuarea acestei expertize, de asemenea și tuturor colegilor acestora  de la RCPath și BAC. Generozitatea lor va contribui la îmbunătățirea stării sănătății femeilor din Republica Moldova.

Capacitatea de efectuare  a citopatologiei ginecologice  în Republica Moldova (RM) pentru a susține introducerea unui program de screening de col uterin.

Un volum substanțial de muncă a fost deja realizat în contextul unui parteneriat internațional vast care include Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din RM (USMF), Societatea Patologică din Moldova, Asociația Internațională de Prevenire a Cancerului de Col uterin (ICCPA), Royal College of Patologists (RCPath), Asociația Britanică pentru Citopatologie (BAC), Institutul britanic de Științe Biomedicale și Societatea italiană de patologie și citopatologie, pentru a consolida citopatologia ginecologică și expertiza citosferei în RM și pentru a crea programe permanente de instruire  în cadrul Departamentului de Patologie USMF, care sunt necesare pentru a susține această experiență în viitor.

Începând cu luna Septembrie, Doctor Pretula Ruslan de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemțanu” a urmat un program de instruire timp de 2 ani, în citopatologia ginecologică și  citosreening pentru a obține cunoștințele  și abilitățile necesare pentru a fi un expert național și apoi de a lansa programul de instruire în domeniul citologiei la USMF, în toamna anului 2018.

Ca parte a acestui program, domnul Pretula a efectuat:

1) A finalizat un schimb de instruire cu durata de o lună în citologie cervicală cu colorație Papanicolau cu Prof. M.R. Giovagnoli la Universitatea La Sapienza, Roma, Italia.

2) A finalizat un schimb de instruire cu durata  de încă o lună în citologie cervicală cu colorație Papanicolau  cu Prof M. Galatir și Prof R. Paisat  la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hatieganu,Cluj-Napoca, Romania, (Martie,  2017).

3) A lucrat cu Doctor Mary Brett (consultant în citopatologie la Spitalul Southmead, North Bristol NHS Trust în Bristol, Marea Britanie) și cu Domnul Hedley Glencross (Advanced Specialist Biomedical Scientist la spitalul Queen Alexandra în Portsmouth, Marea Britanie și  Membru al Comitetului Executiv a Asociaței Britanice în Citopatologie) pentru a:

a) Face curriculum pentru următoarele programe USMF:

1) Citopatologie Ginecologică CME.

2) Modul de citopatologie ginecologică în cadrul programului de rezidențiat.

3) Citoscreening de col uterin CME.

4) Instruire de bază pentru screeningul de col uterin.

b) Realiza și a traduce cursul online de baze EuroCytologyevidence în citopatologia ginecologică, pentru a putea fi utilizată în calitate de introducere teoretică pentru alte programe.

La moment, Domnul  Pretula Ruslan efectuează un schimb de instruire cu durata de 2 luni în Marea Britanie  cu Doctorul Brett și Domnul Glencross pentru a:

  1. Consolida în continuare abilitățile sale în citologia ginecologică și să îl pregătească pentru obținerea certificatului  RCPath  de instruire superioară  a citologiei cervicale, în toamna anului 2018.
  2. Participă la un curs de instruire de 4 săptămâni  organizat de Centrul Regional de Instruire citologică South West din Bristol, pentru a studia cum are loc Programul de Instruire  de screening cito din  Marea Britanie pentru a putea fi utilizat ulterior ca model  de curs pentru instruire la USMF.
  3. Lucra cu Doctorul Brett și Domnul Glenross  pentru a finaliza curriculum de instruire de citopatologie ginecologică și cito screening.
  4. Să pregătească materialele didactice necesare pentru cursurile de citologie a USMF, inclusiv seturi de diapozitive de predare, care vor fi pregătite din cele 3.000 de teste Papanicolau, care au fost colectate de Dr. Brett și de dl Glencross în ultimele 6 luni.
  5. Învăța  despre structura și funcționarea programelor de asigurare a calității laboratorului de citologie cervicală.

7La finalizarea acestui curs, în martie 2018, Domnul Pretula va continua să colaboreze cu dr. Brett și dl Glencross pentru a conduce citopatologia ginecologică USMF și pentru a participa la atelierul de instruire de formare CME, astfel:

  1. Încât structura și programele pentru ateliere să poată fi revizuite și perfecționate.
  2. Doctor Pretula să poată învăța de la Doctor Brett și de la Domnul Glencross despre metodologia de predare a citopatologiei și screening-ului citostatic și să fie mai bine pregătit să livreze aceste programe în viitor.

În cele din urmă, Doctor Pretula se va întoarce în Marea Britanie pentru încă o lună de pregătire  în domeniul citopatologiei în luna septembrie 2018 și apoi va susține examenul pentru certificatul RCPath de Pregătire Superioară a citologiei cervicale.

4Imaginea 2: Helen Burrell, Consultant Biomedical Scientist și Manager al Centrului de Formare a Citologiei (în spate) și Ruslan Pretula (dreapta).


6Imaginea 3: Helen Hoskins, cercetător științific biomedical, director adjunct al Centrului de formare pentru citologie (dreapta), Helen Burrell, cercetător științific biomedical, director al Centrului de formare pentru citologie (al doilea din dreapta) și Ruslan Pretula (înapoi).