Default Header Image

scurt istoric

La Catedra de morfopatologie studiile universitare sunt destinate studenților de la  Facultatea de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2, Stomatologie și Medicină preventivă. De asemnea sunt instruiți medicii-rezidenți atât de la specialitatea Morfopatologie, cât și de la alte specialități. În cadrul Catedrei își fac perfecționările medicii patologi și citologi. Tematica principală de cercetare a Catedrei este studiul dinamic al modificărilor morfologice în aterogeneză. În total la Catedră au fost susţinute cinci teze de doctor habilitat şi 32 de teze de doctor în ştiinţe medicale, au fost editate 15 monografii, două culegeri tematice. Colaboratorii Catedrei au publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei manuale (compendiu-atlas) şi un dicţionar explicativ medical, au fost înregistrate două invenţii şi 70 de inovaţii.