Default Header Image

scurt istoric

Studiile universitare la Catedra de morfopatologie sunt destinate studenților de la Facultățile de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2, Stomatologie și Medicină preventivă. De asemnea sunt instruiți medicii-rezidenți de la specialitatea Morfopatologie și de la alte specialități. În cadrul Catedrei urmează cursuri de perfecționare medicii patologi și citologi. Tematica principală de cercetare constă în studiul dinamic al modificărilor morfologice în aterogeneză. În total, la Catedră au fost susţinute cinci teze de doctor habilitat şi 32 de teze de doctor în ştiinţe medicale, au fost editate 15 monografii și două culegeri tematice. Colaboratorii Catedrei au publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei manuale (compendiu-atlas) şi un dicţionar explicativ medical, au fost înregistrate două invenţii şi 70 de inovaţii.