Default Header Image

Cercetare

Direcţiile de cercetare ale catedrei:

  1. Adenoamele hipofizare, studierea profilul hormonal și markerii moleculari;
  2. Studiul histologic și imunohistochimic al carcinoamelor tiroidiene;
  3. Studiul histologic și imunohistochimic al endometriozei extragenitale;
  4. Studiul histologic și imunohistochimic al patologiilor sistemului genital feminin;
  5. Procesele tumorale și non-tumorale ale SNC.
  6. Citologia in mediu lichid și tradițională, colorația Papanicolau.

Informaţie succintă despre tezele de doctorat/postdoctorat aprobate în ultimii 3 ani.

Teze aprobate:

  1. Eugen Melnic, teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale „Profilul hormonal și markeri moleculari predictivi pentru evoluția și terapia adenoamelor hipofizare” Conducător ştiinţific: Lilian Șaptefrați, dr.hab. șt. med., Marius Raica, dr. şt. med., profesor universitar.
  2. Mihail Parnov, teză de doctor în ştiinţe medicale „Markeri implicați în prognosticul carcinoamelor tiroidiene. Studiu histopatologic și imunohistochimic”. Conducător ştiinţific: Eremei Zota, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Cristiana Simionescu, dr. șt. med., profesor universiatar.
  3. Eugeniu Cazacu, teză de doctor în științe medicale „Studiul histologic și imunohistochimic al procesului de invazivitate din endometrioza extragenitală”. Conducător ştiinţific: Eremei Zota, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Claudiu Mărgăritescu, dr. șt. med., profesor universitar.